top of page

PUBLIKATIONER

Facsimileudgaver af salme- og koralbøger:

Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog, 1569 (1997) med efterskrift af Erik Dal: kr. 375


Niels Jespersøns Graduale, 1573 (1986) med efterskrift af Erik Abrahamsen (1935), Erik Dal og Henrik Glahn: kr. 250

F. C. Breitendich: Fuldstændig Choralbog, 1764 (1970) med en oversigt over koralbogens melodier ved Henrik Glahn: kr. 175

Niels Schiørring: Kirkemelodierne til den 1778 udgangne Psalmebog. For Claveer med udsatte Middelstemmer, 1781 (1978) med indledning og melodioversigt ved Ea Dal: kr. 125

Niels Schiørring: Choral-Bog, 1783 (1978): kr. 125

H.O.C. Zinck: Koral-Melodier til den Evangelisk-christelige Psalmebog, 1801 (1999) med efterskrift af Henrik Glahn: kr. 278


Andre udgivelser:

Thomas Laub: Musik og kirke (1920), genudgivet 1997 med indledning af Peter Thyssen og Henrik Glahn: kr. 250

Jens Peter Larsen: Messetoner, 4. reviderede udgave ved Peter Weincke og Bent Frederiksen (1998): kr. 125

This is your Article Description. It’s a great place to establish danskkirkesang.dk as an authority in the industry by providing resources and updates relevant for your community. If you’ve been mentioned in the news, this is a great place to mention that as well. For some extra impact, add a video or an image.

Publikationer: Resources
bottom of page