top of page

Samfundet Dansk Kirkesangs bestyrelse

Peter Thyssen (formand)
Orlogsprovst og sognepræst ved Holmens Kirke
Borgergade 101, 1300 København K. Tlf. 22227198

thyssen@holmenskirke.dk 

Erik Hildebrandt-Nielsen
Organist ved Hørsholm Kirke
Tjørnevej 16, 2970 Hørsholm. Tlf. 40826276

ehn@doks.dk

Thomas Holme Hansen

Lektor ved Afdeling for Musikvidenskab, Aarhus Universitet

Langelandsgade 139, 8000 Århus C. Tlf. 89425154

musthh@hum.au.dk

Stefan Lamhauge Hansen
Provst for Slagelse Provsti
Bredegade 7, 4200 Slagelse. Tlf. 51770166

stha@km.dk

Poul Søndergaard Jacobsen

Organist og kantor ved Vor Frue Kirke i Århus

Hasselvej 6, 8700 Horsens. Tlf. 23809661

poulsjacobsen@aarhusvorfrue.dk

Claus Røllum Larsen

Forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, organist ved Herslev Kirke

Fuglebakkevej 39, 2000 Frederiksberg. Tlf. 33248026

crl@kb.dk

Peter Weincke
Organist og musikforsker, tidligere lærer i kirkemusik ved Pastoralseminariet i København
Kathrinevej 27, 2900 Hellerup. Tlf. 39624006

pwweincke@gmail.com 

Bestyrelsen: Tekst
bottom of page