top of page
Music Notes

SAMFUNDET DANSK KIRKESANGS BESTYRELSE

Peter Thyssen (formand)
Sognepræst ved Holmens Kirke.
Borgergade 101, 1300 København K. Tlf. 33 36 13 73.

thyssen@holmenskirke.dk 


Erik Hildebrandt-Nielsen
Organist ved Hørsholm Kirke.
Tjørnevej 16, 2970 Hørsholm. Tlf. 40 82 62 76.

ehn@doks.dk


Thomas Holme Hansen

Lektor ved Afdeling for Musikvidenskab, Aarhus Universitet.

Langelandsgade 139, 8000 Århus C. Tlf. 89 42 51 54.

musthh@hum.au.dk


Stefan Lamhauge Hansen
Sognepræst ved Nathanaels Kirke.
Jemtelandsgade 7, 2300 København S. Tlf. 40 18 08 38.

stha@km.dk


Poul Søndergaard Jacobsen

Organist og kantor ved Vor Frue Kirke i Århus.

Hasselvej 6, 8700 Horsens. Tlf. 23 80 96 61

poulsjacobsen@aarhusvorfrue.dk


Claus Røllum Larsen

Forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, organist ved Herslev Kirke.

Fuglebakkevej 39, 2000 Frederiksberg. Tlf. 33 24 80 26.

crl@kb.dk


Peter Weincke
Organist, lærer i kirkemusik ved Pastoralseminariet i København.
Kathrinevej 27, 2900 Hellerup. Tlf. 39 62 40 06.

pwweincke@gmail.com 

Bestyrelsen: Tekst
bottom of page